Velkommen

Siden er tænkt som Biersteds opslagstavle, så har du et arrangement som du tænker er relevant er du velkommen til at skrive til webmaster, som så opretter det på siden.


 

 


 

Er du til LAN hygge og CS:GO?

Vi holder LAN Party i Biersted Hallens cafeteria.
I løbet af dagen vil der være introduktion til CS:GO som sportsgren, hvor vi prøver at spille 5 mod 5 på forskellige baner, for dem, der har lyst.

Du skal selv medbringe:
- Computer m/ skærm, mus, headset, keyboard
- Stikdåse med 5 meter ledning
- Netværkskabel med 10 meter ledning.

Vi laver maden, så det eneste du skal tænke på er at game og måske have penge med til en sodavand eller to.

Arrangementet er gratis, men da vi kun har 25 pladser p.g.a. Covid-19 retningslinjerne, er tilmelding nødvendig på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv:
Deltagers navn, forældres navn og forældres telefonnr.

106507115 978407659277988 3506971523419033591 o

Ny skov 2020Ny stor skov lige uden for Biersted!

Grundvandssikrende skovrejsning ved Biersted er en konsekvens af samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Jammerbugt Kommune og Aabybro Vand, om at skabe et arealmæssigt sammenhængende skovområde.

Samtidig er kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere retningslinje 6.19 i Helhedsplan17 sådan, at udpegningen af områder indenfor projektområdet hvor skovrejsning er uønsket ændres til skovrejsning ønsket.
Projektområdet strækker sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i øst og omfatter arealer i indvindingsoplandet til Aabybro Vands kildepladser nord for Biersted og nordøst for Aabybro.
Et overordnet formål med projektet er at øge grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet ved at etablere fredskov.

Desuden er formålet med skovrejsning at skabe, bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed og sikre, at hensyn til landskab, natur, kulturmiljø, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses – såvel eksisterende værdier, som potentialer.
Projektområdet er samarbejdspartnernes hensigtserklæring for skovrejsningsprojektets mulige udstrækning og afgrænsning.
Der er ikke lavet en detaljeret planlægning for indretning af projektområdet og det ønskede skovrejsningsområde.

Hele projektområdet er omfattet af beskyttelseszone omkring kirker (Helhedsplan17, retningslinje 7.8), hvor hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet og lands-, bymiljøet ikke må tilsidesættes.
Etablering af skov vil fremadrettet sløre kirkens synlighed i landskabet, men kirker vil stadig opfattes som centrale og prægende bygningselement i forhold til anden bebyggelse i landskabet.
Indsigt til og udsigt fra kirken skal inddrages i planlægningen.