Sponsorer
Se vejledning i brug af :

DebatForum

Aktivitetskalender

Nyheder

Vejledninger og skemaer til udskrift:

Dokumenter/skemaer/formularer

Biersted Net

Biersted Net (biersted.net) er en internet-portal for Biersted by, dens borgere, foreningsliv, erhvervsliv – med relevant og opdateret information for børn og for voksne, for fastboende og potentielle tilflyttere, for private og erhvervsliv - f.eks. turistinformation, bosætningsmuligheder, lokale nyheder, markedsføring af byen og erhvervslivet.

Biersted Net afløser diverse mere eller mindre synlige opslagstavler i byen, og skal være den vigtigste og mest opdaterede kilde til information om det der foregår i byen, hvornår det sker og hvor det foregår.

Aktivitetskalenderen viser hvad der foregår i byen her og nu, og hvad der er planlagt for de næste måneder.

Biersted præsenteres med billeder og tekst, og portalen er et et aktivt kommunikationsredskab med et åbent debat-forum, hvor alle har mulighed for at fremkomme med gode idéer og indlæg om byens fremtid.

Byens foreninger, erhvervsdrivende og institutioner har mulighed for selv at lære at fremstille og redigere egne sider/informationer på Biersted.net – Biersted Landsbyråd har det overordnede ansvar for portalens indhold.

Biersted Net er designet og igangsat af Biersted Landsbyråd i 2009 og udviklingen af hjemmesiden er finansieret med støtte  fra Indenrigs- og Sundhedministeriets Landdistriktspulje 2008.

 

 
TYPO 3 PORTAL