Aktive projekter:

På Jammerbugt Kommunes hjemmesider er der en oversigt over kommunens lokalområder.

Her kan du se hvad kommunen oplyser om lokalområde Biersted

Biersted
Landsbyråd

 

Biersted Landsbyråd er en gruppe af borgere i Biersted, der har sat sig som opgave at arbejde aktivt for gennemførelse af udviklingsprojekter, der skal medvirke til at gøre Biersted til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve for alle.

Landsbyrådets sammensætning og vedtægter fremgår af oplysningerne i højre spalte. Ud over opgaverne som formand, sekretær og kasserer er to øvrige medlemmer valgt som ansvarlige for driftsopgaverne i Den grønne Kile og De 1000 Søer.

Landsbyrådet har gennemført og arbejder for øjeblikket med de projekter der er angivet i venstre spalte.

Landsbyrådet samarbejder med Biersted Borgerforening om udvikling og levevilkår i Biersted, og har fordelt opgaverne således:

Borgerforeningen tager sig af de "lokale" aktiviteter, som f.eks. opsætning af flagallé på festdage, fastelavns- og juletræsfest for børnene, harmonikatræf og ugentlige banko-aftener m.m.,

Landsbyrådet står for udviklingsprojekter, der f.eks. kræver eksterne midler fra fonde og kommune, godkendelser fra myndigheder, samarbejde med kommunens afdelinger om gennemførelse, indgåelse af kontrakter med leverandører og tilsyn med udførelse af anlægsarbejder.

Biersted Landsbyråd

(stiftet ved borgermøde i Biersted september 2007)

Vedtægter for Landsbyrådet

Medlemmer valgt ved Årsmødet  7. april 2016 :

Henrik Leding Skøtt (formand)
Biersteds repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd
Michelsensvej 19, 9440 Aabybro
Tlf: 6060 7002
popshoppen(at)gmail.com

Frederik From (sekretær)
Michelsensvej 20, 9440 Aabybro
Tlf: 98158020/30483340
from(at)turbopost.dk

Flemming Thagaard (kasserer)
Hedegårdsvej 4, 9440 Aabybro
Tlf.: 2044 1436
flemming(at)steen-thagaard.dk

Kim Odgaard  (driftsopg. De 1000 Søer)
Elbækvej 56, 9440 Aabybro
Tlf.: 4092 1087
odgaard(at)gmail.com

Peter Glerup  (driftsopg. Den grønne Kile)
Haldagervej 98, 9440 Aabybro
Tlf.: 2874 3689
peter_glerup(at)hotmail.com

Jacob Bach Sanden
Præstegårdsvej 59, 9440 Aabybro
Tlf: 2339 7703
jacob@sanden.dk

Christian Thomsen
Smedevej 27, 9440 Aabybro
Tlf.: 2876 4318
mail(at)christianthomsen.dk 

Mathias Ettrup-Dahl
Stationsvej 35, 9440 Aabybro
Tlf.: 2243 1675 
m.ettrupdahl(at)gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
TYPO 3 PORTAL