Vandværk
Bestyrelsen

Biersted Vandværk AMBA
CVR 33280467
Teglværksvej 28, Biersted
bierstedvandvaerk(at)gmail.com

Formand Frank Trolle
Vadgårdsvej 12, Biersted
telf 50 99 11 06
trolle(at)c.dk

Opstår der et akut
problem med vandfors.
Ring telf: 98 26 84 11 (Nørhalne VVS)

Kasserer Jesper Rom
Zachosvej 10
telf: 22 15 41 54
bierstedvandvaerk(at)gmail.com

Næstformand Sten-Rune Berg 
Solvænget 35
Telf: 20 89 11 52

Per Vad
Vesterled 2
telf: 42 21 94 78
Mail: pervad55@gmail.dk

Bankforbindelser
Nørresundby Bank konto 
7447 1000021

 
TYPO 3 PORTAL