Jammerbugt kommune afholdt i efteråret 2017 borgermøder med de mindre byer i Jammerbugten. 
Lokale udviklingsplaner (LUP'er)
Formålet med møderne var at finde frem til de ønsker og områder, hvor de enkelte byer allerhelst ville udvikle sig.

Mødet i Biersted blev afholdt d. 6. september på Biersted Skole, hvor de mange fremmødte kom med idéer og forslag til den nye LUP (Lokal udviklingsplan)
Alle forslag blev skrevet ned, og de ting der var størst opbakning omkring blev skrevet ind i LUP'en.

Resultatet af processen er dette flotte dokument som fortæller noget om Biersted og om hvilke ønsker Biersted har til fremtiden: Lokal udviklingsplan (LUP)

Biersted LUP