Biersted Landsbyråd er en gruppe af borgere i Biersted, der har sat sig som opgave at arbejde aktivt for gennemførelse af udviklingsprojekter, der skal medvirke til at gøre Biersted til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve for alle.

Landsbyrådets sammensætning og vedtægter fremgår af oplysningerne som kan læses på www.biersted.net.
Hjemmesiden drives af Landsbyrådet, sammen med denne side www.bierstednet.dk

Ud over opgaverne som formand, sekretær og kasserer er to øvrige medlemmer valgt som ansvarlige for driftsopgaverne i Den grønne Kile og De 1000 Søer.

Landsbyrådet har gennemført og arbejder for øjeblikket med bla. Nye byggegrunde, Hundeskov, Babycafé, internetsiden Biersted Net samt Naturlegepladsen.

Landsbyrådet samarbejder med Biersted Borgerforening om udvikling og levevilkår i Biersted, og har fordelt opgaverne således:

Borgerforeningen tager sig af de "lokale" aktiviteter, som f.eks. opsætning af flag allé på festdage, Skt. Hans fest i Kilen, fastelavns- og juletræsfest for børnene, harmonikatræf og ugentlige banko-aftener, vedligeholdelse af Anlægget m.m.

Landsbyrådet står for udviklingsprojekter, der f.eks. kræver eksterne midler fra fonde og kommune, godkendelser fra myndigheder, samarbejde med kommunens afdelinger om gennemførelse, indgåelse af kontrakter med leverandører og tilsyn med udførelse af anlægsarbejder.

Kontakt os hvis du har noget du brænder for, så hjælper vi til!

Du skal være klar til selv at yde en indsats, men Landsbyrådet hjælper og støtter i det omfang det er muligt.

Biersted Landsbyråds udgifter til drift af Biersted Net og vedligeholdelse i Den grønne Kile og De tusinde Søer afholdes af indtægter opnået gennem sponsorater fra byens foreninger og erhvervsliv.

Som sponsor får du ret til placering af et reklamefelt efter eget valg på forsiden i højre spalte i de mål der er vist.

Har du lyst til som sponsor at støtte vores arbejde, så ret henvendelse til Landsbyrådet - eller send en mail til webmaster her
Du kan også direkte hente og udfylde en sponsoraftale, og sende den med en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

I oplandet til Biersted har det længe været et stort ønske at kunne få hurtigere bredbånd.
Biersted Landsbyråd har derfor haft nedsat en arbejdsgruppe, der har skullet finde mulige løsninger på dette.

I samarbejde med fiberselskabet Eniig er det nu lykkes at få tilstrækkelig tilslutning til at etablere og tilbyde fibernet til hele oplandet rundt om Biersted By.
Området omfatter Smalby, Biersted Bakke rundt om Biersted Kirke, Biersted Mejeriby samt de nærmeste områder udenfor bygrænsen.

Det er behovet for hurtigt internet til streaming-tjenester, muligheden for at kunne arbejde fra hjemmekontor eller drive virksomhed fra sin bopæl, der har været de drivende argumenter for projektet.
Men det er også med til at gøre hele området mere attraktivt for tilflyttere og øge ejendomsværdien i området.

For at projektet skulle blive en succes, samlede vi en gruppe meget engagerede borgere fra oplandet til Biersted. De har de seneste uger været rundt og snakke med folk i området og drukket en masse god nabokaffe. Det har været en fornøjelse, at mærke, hvad vi kan gøre i en lille by med fælles indsats, og en god kop kaffe. 

I Landsbyrådet er vi meget glade for at det er lykkedes. Den digitale infrastruktur er vigtig for et område som vores.
Sammen med de nye lokalplaner om nye byggegrunde i byen, tror vi at dette er med til at gøre Biersted endnu mere attraktiv.

Eniig begynder arbejdet med at planlægge udrulningen af fiber og etablering i området.
Det er planen at man kan blive koblet på fibernettet sommeren 2018

fiber


Projektet - De tusinde Søer

Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening har, i samarbejde med Jammerbugt Kommune, lavet en ny og spændende natursti på 500 meter i området De tusinde Søer. Stien slynger sig gennem det 2 hektar store område, med en flot anlagt plankebro over vandhullerne, og med træflis som underlag for stien på de mere tørre strækninger.

Planlægningen af sti-projektet startede i marts 2013, hvor der ved et fælles møde blev godkendt en skitse for stiens forløb, som også tog højde for, at en del af den skovbevoksede mose blev uberørt af færdsel, så rådyr og ræv fortsat har et område, der er fri for menneskers forstyrrelser.

I efteråret 2013 blev bevoksningen ryddet med motorsav og flishugger, der hvor stien skulle anlægges, med god hjælp fra kommunens beskæftigelsesafdeling og frivillige ildsjæle.
100 m3 træflis blev kørt ud med trillebør til de planlagte strækninger af dygtige folk fra kommunens nyttejob-ordning.

Efteråret 2014 startede arbejdet med plankebroen, der er lavet i douglas-brædder. Den består egentlig af flere bro-sektioner i forskellige længder, ca. 200 meter bro i alt. HedeDanmark A/S og en lokal tømrermester var entreprenør på opgaven.

Naturstien De tusinde Søer blev indviet lørdag den 28. marts 2015 med tale af Borgmester Mogens Gade, og med omkring 150 deltagere og øl og varme pølser.

Dette naturstiprojekt er finansieret af "Grønne Partnerskaber" som er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Biersted Landsbyråd, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune samt støttet af Spar Nord Fonden.

De samlede omkostninger ved projektet er på ca. 280.000kr.

Læs mere om projektet og indvielsen på DN Jammerbugts hjemmeside her.

Eller artiklen i Nordjyske her.

 

Fredag den 28. september 2012 var en stor dag for DN Jammerbugt.

Endelig efter mange års ansøgninger og aftaler med lodsejer samt kommune er det en stor glæde at Naturstien ved Biersted nu er officielt åbnet.
Borgmester Mogens Gade og DN bød velkommen til denne natursti, som giver et indblik i naturen langs med dyrkede marker, vandhul og moseområde.
Projektet er realiseret ved, at landmanden har stillet arealet, hvor der nu er natursti og vandhul, til rådighed.
Et flot eksempel på, at landbruget også kan bidrage til dyrelivets mangfoldighed, ved at etablere levende hegn, dyrkningsfrie bræmmer, læbælter, vandhuller og i dette tilfælde både en natursti og et nyetableret vandhul.
DN Jammerbugt siger mange tak til vores sponsorer og lodsejer Per Selvejer, som har gjort det muligt at realisere projektet.
Dette naturstiprojekt er finansieret af ”Grønne Partnerskaber”, som er et samarbejde mellem DN, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune.
Over 60 mennesker mødte op til indvielsen - dejligt at mange lokale borgere var interesseret i at gå på den nye Natursti ved Biersted.

Læs artikel i Nordjyske her.