Retningslinier for benyttelse af Biersted Aktivitetscenter for foreninger, grupper og private

Udlån
Udlån af lokaler i Biersted Aktivitetscenter skal ske i samarbejde med de ansatte på centret.
Udlån til foreningsmæssige aktiviteter, private arrangementer m.v. skal ske således at de visiterede får så få gener som muligt, men også gerne mulighed for en oplevelse ved deltagelse i den planlagte aktivitet

Reservation
For reservation af lokalerne på Biersted Aktivitetscenter henvender man sig til personalet på Centret, der udleverer en nøgle til den ansvarlige
På det månedlige møde i Centerrådet koordineres de udlån der har været i det forløbne måned samt de aftaler der er truffet for den kommende måned, hvor rengøring, støj og andre gener bringes frem, så vi derigennem kan forebygge de ting, der er til skade for Centeret.

Private arrangementer
Aktivitetscenteret kan udlånes til brugere med tilknytning til centret til afholdelse af ”runde” fødselsdage og andre personlige mærkedage, såfremt det er foreneligt med de øvrige aktiviteter der er planlagt.
For udlån af lokale og service til private arrangementer betales kr. 500,00

Rengøring
Aktivitetscenteret efterlades i samme stand som man modtog det
Borde og stole stilles op af låneren – hvis det er muligt kan man aftale at Pedellen hjælper

Anvendelse af Aktivitetscenterets køkken
Der må ikke laves mad i Centerets køkken – kun kaffe og te. Der kan varmes medbragt mad. Kaffe og the skal medbringes eller købes hos personalet

Erstatning
Porcelæn eller andet der går i stykker under arrangementet - erstattes

Godkendt den 3.3.2010
Af Centerrådet v Jørgen Hellum og
af Sundhendschefen Hanne Heuch