Der har i længere tid været arbejdet på, at sikre flere attraktive byggegrunde i Biersted. 
Med en vedtagelsen af lokalplanen for Biersted, er disse byggegrunde nu sikret.

Der blev d. 15/2 2018 vedtaget en ny lokalplan for et attraktivt område, centralt beliggende i Biersted.

Hele lokalplanen kan læses her:LOKALPLAN 28-005

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for lokalplanområdet kan bygges parcelhuse og rækkehuse. 
De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder:

Delområde 1 udlægges til boligområde, herunder areal til parkering. Den tidligere børnehave på Haldagervej ligger i dag på området. Bygningen kan i fremtiden benyttes til bolig/boliger. Den nuværende parkeringsplads, vil i fremtiden fortsat påtænkes anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområde 1 kan bestå af parcelhuse og rækkehuse.
I delområde 1 giver planen mulighed for, at der kan opføres op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser.
Der kan også etableres en kombination af de to boligtyper.

I delområde 2 kan bygges parcelhuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser.
Mens der i delområde 3 kan bygges rækkehuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser.
Alternativt kan der i dette delområde opføres seks parcelhuse i stedet for rækkehusbebyggelserne.

Mindste grundstørrelse for parcelhuse er 700 m², og mindste grundstørrelse for rækkehuse er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for parcelhuse og 40 for rækkehuse.

Der er endnu ikke nogen private entreprenørere, som har vist interesse for at byggemodne.
Kommunen er villig til at gå ind i projektet, men det skal først behandles i økonomiudvalget.

 

En af de ting man idag også er nødt til at tage i betragtning når man skal vælge bolig er selvfølgelig internet! Både i form af hastighed, men bestemt også i form af udbud.

I Biersted er vi primært forsynet via Biersted Antenneforening, som gennem YouSee leverer både TV og Bredbånds løsninger til byens borgere.
I løbet af 2017 og 2018 har Antenneforeningen investeret massivt i fortsat at kunne levere internet af højeste kvalitet og hastighed. Antenneforeningen leverer pt. op til 500Mb delvis gennem fiber forbindelse.
Læs mere på deres hjemmeside her.

Energiselskabet Eniig kom til Biersted i det tidlige forår 2018 og begyndte at grave fiber i jorden ud til de borgere der måtte ønske at komme på deres fibernetværk.
Dermed er markedet åbent op for sund konkurrence, hvilket er til gavn for forbrugeren. Eniig forventer at være færdige med installationerne i sensommeren 2018.
Eniig leverer også op til 500Mb, og altid i symetriske hastigheder.

Biersted er altså bestemt ikke nogen sort plet på landkortet, hvad angår internetforbindelse, og selvfølgelig heller ikke mht. mobildækning! 

fiber bredbaand

Se Jammerbugt Kommunes eget udbud af byggegrunde på kommunens grundsalgsmodul. Her kan du blandt andet se pris, størrelse og lokalplan. (Grundsalgsmodulet kan desværre ikke åbnes fra en iPad eller en iPhone og understøttes ikke af en nyere version af Chrome. Brug i stedet fx Explorer, Firefox, Safari).

Se mere på Derfor Jammerbugt!

Klik på nedenstående link...