Jammerbugt Kommune og en privat lodsejer står bag en fælles byggemodning af flere grunde ved Biersted.

 

Vedtaget d.20. juni 2019

Parterne har lavet en samlet udstykningsplan med 17 byggegrunde til parcelhusgrunde

Jammerbugt Kommunes andel svarer til ti parcelhusgrunde, mens den private lodsejer udstykker de sidste syv grunde.
Parcelhusgrundene forventes at blive mellem ca. 900 m² og ca. 1.300 m².

Den private lodsejer er ikke omfattet at de samme udbudsregler som Jammerbugt Kommune, og kan derfor begynde byggemodningen umiddelbart efter projekteringen.

Den private udstykning kan være klar til overtagelse i løbet af efteråret 2019, hvis en entreprenør kan gå i gang umiddelbart.
Den kommunale udstykning forventes at kunne være klar til overtagelse 1. september 2020.

”Der er blevet efterspurgt flere byggegrunde i Biersted, og med udstykningsplanen sikre vi nu et antal parcelhusgrund i Biersted og dermed en grobund for udvikling i byen inden for kort tid”, fortæller Mogens Christen Gade.  

Jammerbugt Kommunes udgift til fællesudgifter og byggemodning af de ti parcelhusgrunde udgør 4.450.000 kr.
Heri er indregnet stam- og stikveje, tilslutningsbidrag til kloak, el, vand, fjernvarme og køb af et areal på 0,35 ha i lokalplansområdet af en anden lodsejer.

Der er indregnet gadelys og fortov i den ene side af vejen og et beløb til forventet historiske forundersøgelser.

De ti kommunale grunde skal i følge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen.