Projektet - De tusinde Søer

Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening har, i samarbejde med Jammerbugt Kommune, lavet en ny og spændende natursti på 500 meter i området De tusinde Søer. Stien slynger sig gennem det 2 hektar store område, med en flot anlagt plankebro over vandhullerne, og med træflis som underlag for stien på de mere tørre strækninger.

Planlægningen af sti-projektet startede i marts 2013, hvor der ved et fælles møde blev godkendt en skitse for stiens forløb, som også tog højde for, at en del af den skovbevoksede mose blev uberørt af færdsel, så rådyr og ræv fortsat har et område, der er fri for menneskers forstyrrelser.

I efteråret 2013 blev bevoksningen ryddet med motorsav og flishugger, der hvor stien skulle anlægges, med god hjælp fra kommunens beskæftigelsesafdeling og frivillige ildsjæle.
100 m3 træflis blev kørt ud med trillebør til de planlagte strækninger af dygtige folk fra kommunens nyttejob-ordning.

Efteråret 2014 startede arbejdet med plankebroen, der er lavet i douglas-brædder. Den består egentlig af flere bro-sektioner i forskellige længder, ca. 200 meter bro i alt. HedeDanmark A/S og en lokal tømrermester var entreprenør på opgaven.

Naturstien De tusinde Søer blev indviet lørdag den 28. marts 2015 med tale af Borgmester Mogens Gade, og med omkring 150 deltagere og øl og varme pølser.

Dette naturstiprojekt er finansieret af "Grønne Partnerskaber" som er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Biersted Landsbyråd, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune samt støttet af Spar Nord Fonden.

De samlede omkostninger ved projektet er på ca. 280.000kr.

Læs mere om projektet og indvielsen på DN Jammerbugts hjemmeside her.

Eller artiklen i Nordjyske her.