Forhindrings- og motorikbane
- i læbæltet mellem skole og sportsplads.

Projektet har stået på Biersted lokale udviklingsplan (LUP) i de seneste år, blandt ønsket om flere stier og forhindringsbaner i Biersted.
Denne helt konkrete idé udspringer fra et af de borgermøder der har været afholdt i forbindelse med revidering af LUP’en.

Projektets formål er at udnytte læbæltet mellem skolen og idrætsanlægget til leg og motorik. Det skal være et naturligt lege- og bevægelsesområde, hvor børn impulsivt giver sig i kast med balance, koordination og styrketræning. Redskaber kunne være i stil med dette, men integreret i den eksisterende beplantning. Der er 120m læbælte, så der er plads til en god variation af udfordringer.

Du kan læse mere om projektet her

Projektbeskrivelse:

En 500 meter lang motionssti i naturområdet “Den Grønne Kile” i Biersted.

Formålet er at etablere en motionssti, hvor man kan løbe eller gå i naturskønne omgivelser og samtidig styrke kroppen ved at benytte opstillede naturredskaber.

Redskaberne har fokus på de dele af kroppen, som ikke umiddelbart bruges ved løb eller gang. På den måde får man ved blot at gå/løbe én runde styrket hele kroppen.

Stien vil desuden gå over en bakke, hvor der på den ene side er en flad stigning og på den anden side en stejl stigning. 

De fire naturredskaber har fokus på: overkroppen, ryg- og mave-træning, bentræning og en øvelse der styrker hele kroppen.

Læs mere om projektet her

Biersted Landsbyråd er en gruppe af borgere i Biersted, der har sat sig som opgave at arbejde aktivt for gennemførelse af udviklingsprojekter, der skal medvirke til at gøre Biersted til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve for alle.

Landsbyrådets sammensætning og vedtægter fremgår af oplysningerne som kan læses på www.biersted.net.
Hjemmesiden drives af Landsbyrådet, sammen med denne side www.bierstednet.dk

Ud over opgaverne som formand, sekretær og kasserer er to øvrige medlemmer valgt som ansvarlige for driftsopgaverne i Den grønne Kile og De 1000 Søer.

Landsbyrådet har gennemført og arbejder for øjeblikket med bla. Nye byggegrunde, Hundeskov, Babycafé, internetsiden Biersted Net samt Naturlegepladsen.

Landsbyrådet samarbejder med Biersted Borgerforening om udvikling og levevilkår i Biersted, og har fordelt opgaverne således:

Borgerforeningen tager sig af de "lokale" aktiviteter, som f.eks. opsætning af flag allé på festdage, Skt. Hans fest i Kilen, fastelavns- og juletræsfest for børnene, harmonikatræf og "spis med din nabo", samt vedligeholdelse af Anlægget m.m.

Landsbyrådet står for udviklingsprojekter, der f.eks. kræver eksterne midler fra fonde og kommune, godkendelser fra myndigheder, samarbejde med kommunens afdelinger om gennemførelse, indgåelse af kontrakter med leverandører og tilsyn med udførelse af anlægsarbejder.

Kontakt os hvis du har noget du brænder for, så hjælper vi til!

Du skal være klar til selv at yde en indsats, men Landsbyrådet hjælper og støtter i det omfang det er muligt.

Biersted Landsbyråds udgifter til drift af Biersted Net og vedligeholdelse i Den grønne Kile og De tusinde Søer afholdes af indtægter opnået gennem sponsorater fra byens foreninger og erhvervsliv.

Som sponsor får du ret til placering af et reklamefelt efter eget valg på forsiden i højre spalte i de mål der er vist.

Har du lyst til som sponsor at støtte vores arbejde, så ret henvendelse til Landsbyrådet - eller send en mail til webmaster her
Du kan også direkte hente og udfylde en sponsoraftale, og sende den med en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

I oplandet til Biersted har det længe været et stort ønske at kunne få hurtigere bredbånd.
Biersted Landsbyråd har derfor haft nedsat en arbejdsgruppe, der har skullet finde mulige løsninger på dette.

I samarbejde med fiberselskabet Eniig er det nu lykkes at få tilstrækkelig tilslutning til at etablere og tilbyde fibernet til hele oplandet rundt om Biersted By.
Området omfatter Smalby, Biersted Bakke rundt om Biersted Kirke, Biersted Mejeriby samt de nærmeste områder udenfor bygrænsen.

Det er behovet for hurtigt internet til streaming-tjenester, muligheden for at kunne arbejde fra hjemmekontor eller drive virksomhed fra sin bopæl, der har været de drivende argumenter for projektet.
Men det er også med til at gøre hele området mere attraktivt for tilflyttere og øge ejendomsværdien i området.

For at projektet skulle blive en succes, samlede vi en gruppe meget engagerede borgere fra oplandet til Biersted. De har de seneste uger været rundt og snakke med folk i området og drukket en masse god nabokaffe. Det har været en fornøjelse, at mærke, hvad vi kan gøre i en lille by med fælles indsats, og en god kop kaffe. 

I Landsbyrådet er vi meget glade for at det er lykkedes. Den digitale infrastruktur er vigtig for et område som vores.
Sammen med de nye lokalplaner om nye byggegrunde i byen, tror vi at dette er med til at gøre Biersted endnu mere attraktiv.

Eniig begynder arbejdet med at planlægge udrulningen af fiber og etablering i området.
Det er planen at man kan blive koblet på fibernettet sommeren 2018

fiber