Den grønne Kile består dels af området Bassinet og Biersted Parken med shelter, bålplads og frugttræer ved byens indkørsel ved Haldagervej, og dels af det bagved liggende Biersted Fælled, der er et aktivitets- og friluftsområde med shelters, grillhytte og friluftscene, asfaltbane og kælkebakke. Der er siddepladser med borde og bænke, og der er afsat plads til senere at etablere naturlegeplads og  aktivitetsområde til multisport.

Området følger og grænser op til Banestien mellem Biersted og Aabybro mod syd, og mod beboelsesområderne Enghaven og Uglevangen mod nord. 

Biersted Fælled er et rekreativt område med masser af friluftsaktiviteter, god plads til hyggeligt samvær og muligheder for at motionere. Desuden giver de store åbne arealer enestående muligheder for en lang række lege, spil, drageflyvning mv., som der i dag ikke er plads til andre steder i byen.    

Kilen
Den grønne Kile - kortskitse fra Lokalplan

     

Kælkebakken: Er placeret midt i og op mod den sydlige afgrænsning af området. Ideen med bakken er, at den skal være synlig i området, som en modpol til den flade mark, hvilket betyder den har fået en højde på ca. 6 meter. Den er udformet, så den henvender sig til flere aldersgrupper. Stisystemet er ført hen over bakken, og til den ene side af bakken er der lavet terrasser hvor man kan sidde. Skolen og motionister kan bruge den til bakkeløb, og endelig er den en vigtig facilitet som tilskuerpladser til den nærliggende scene. Desuden kan toppen evt. bruges i forbindelse med Sct.Hans fest og lignende - en bavneplads på toppen 

Shelters: Der er åbne hytter/shelters, afskærmede opholdspladser, hvor man kan søge ly i dårligt vejr og hvor Banestiens vandre- og cykelturister kan gøre ophold, af samme type som det allerede etablerede shelter i Biersted Parken. Shelters er placeret  i  den vestlige del af området nær den asfalterede plads/skøjtebane.

Asfaltbanen/skøjtebanen: I den vestlige ende af området, ved foden af kælkebakken, er der lavet et forsænket, asfalteret område med en ”vandtæt” kant, der skal kunne sikre at området kan overrisles med vand til skøjtebane om vinteren. Arealet, der er ca 300 m2, kan resten af året bruges til rulleskøjteløb, leg med modelbiler, trafikskole på opmalede gader og veje.  

Grillhytte: Der er opsat en grillhytte på 6 meter i diameter, med spidstag, røghat og siddepladser indvendig langs væggen. Hytten er opføret i naturmaterialer og placeres på et befæstet grusareal. I grillhytten findes en en permanent grill, af type som Skov- og Naturstyrelsens, til fri anvendelse. Grillhytten er placeret midt i området i nærheden af kælkebakken og scenen.

 ScenenScenen er placeret ved foden af kælkebakken mod øst, så skrænterne kan bruges som siddepladser for tilskuere. Scenen er opbygget på en cirkulær, flad og ca. en meter høj forhøjning i arealet, belagt med sten/fliser og trapper på forsiden.  Scenen er opbygges i naturmaterialer, så  den visuelt passer godt sammen med grillhytten.

Borde/Bænke: 4-6 sæt er placeret spredt på arealet – af samme type som anvendt i Biersted Parken. De er anbragt på fliser eller befæstet grusareal. 

Stisystemet
:
 Stierne gennem Biersted Fælled er belagt med grus, og de strækker sig gennem hele området fra Haldagervej i øst til Højbakken mod vest. En del af stien går op over kælkebakken, så der er gode muligheder for at motionere. 

Beplantning: Den oprindelige randbeplantning og beplantning inde i området er opretholdt. Området er endvidere tilplante med mindre trægrupper ved siddepladser, grillhytte, shelters og asfaltpladsen, kombineret med forskellige buskbeplantninger.