Biersted Skole ligger godt placeret i et landsbymiljø med kort afstand til storbyen, Vildmosen og flere skovområder. Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse og rummer alle de faciliteter, som man med rimelighed kan forvente af en tidssvarende skole. Fra 7. klasse modtager skolen elever fra Nørhalne og Gjøl Skole. Desuden har skolen en afdeling for elever med autismespektrumsforstyrrelser ( ASF).

Det nære og overskuelige miljø giver mulighed for et tæt og godt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vores ønske – i samarbejde med forældrene – at gøre vores børn livsduelige, således de kan fungere i et foranderligt samfund – hvor evnen til at lære nyt er vigtigere end konkret viden.

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 9
Antal spor på skolen i skoleåret 2016/17: 1 spor på 0., 1., 2., 3., 5. og 6. årgang.
2 spor på 4. og 9. årgang.
3 spor på 7. og 8. årgang.
Skolen modtager elever fra Nørhalne og Gjøl fra 7. klasse.
Der udover er der 2 ASF-klasser på Biersted Skole.

Typer af tilbud efter skoletid

0. - 3. klasse
Åbningstid: kl. 6.15 - 8.00 og kl. 11.00 - 17.00 på skoledage, fredag dog til kl. 16.00.
På skolefridage kl. 6.15 - 17.00, fredage dog til kl. 16.00.

Adresse:

Biersted Skole
Idrætsvej 11
9440 Aabybro