Institutioner

Biersted har nogle faste instutioner, som i stor grad bidrager til byens liv, og som er med til at gøre Biersted til en attraktiv by.

Find stederne på Biersted City Map


 

Børnehuset Biersted er en dejlig børnehave med et meget stort udeareal.

Børnehuset er opstået i 2013 efter sammenlægning af Bjessingbo og Kernehuset.
Vi er nu den eneste børnehave i Biersted.
Vi ligger i udkanten af byen ud mod marker og natur.
Skolen, som vi har et godt og tæt samarbejde med, ligger 5 - 10 minutters gang fra børnehaven.

Biersted Sogn

Biersted kirke ligger i Biersted Sogn, øverst på Biersted bakke.
Kirken består af skib og kor. Tårn mod vest. Våbenhus mod nord.
Skib og kor er fra romansk tid af hugne granitkvadre på sokkel med skråkant.
Syddøren er tilmuret.

Adresse:

Kirken & kirkegården

Nørhalnevej 51

9440 Aabybro

Biersted Skole ligger godt placeret i et landsbymiljø med kort afstand til storbyen, Vildmosen og flere skovområder. Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse og rummer alle de faciliteter, som man med rimelighed kan forvente af en tidssvarende skole. Fra 7. klasse modtager skolen elever fra Nørhalne og Gjøl Skole. Desuden har skolen en afdeling for elever med autismespektrumsforstyrrelser ( ASF).

Det nære og overskuelige miljø giver mulighed for et tæt og godt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vores ønske – i samarbejde med forældrene – at gøre vores børn livsduelige, således de kan fungere i et foranderligt samfund – hvor evnen til at lære nyt er vigtigere end konkret viden.

Biersted Aktivitets- og Kulturcenter er rammen om mange aktiviteter til glæde og gavn for Kommunens ældre borgere, både de som af kommunen bliver visiteret til Centret og for de mange frivillige, som kan få mange gode stunder.

De kommunalt ansatte medarbejdere hjælper gerne de mennesker. som ikke er rørige eller aktive med kreative aktiviteter eller socialt samvær, såsom maling, syning, hækling, strikning m.v. Der er fredagshygge med fælles kaffebord, spil m.v. Den fysiske træning kan bestå i gymnastik, motion i maskiner, bob, billard, bowling. Man skal være visiteret for at deltage i disse aktiviter.

Kontakt Aktivitetscenter personalet på tlf. 7257 8600