Biersted Borgerforening er en organisation som varetager flere af de begivenheder som finder sted i Biersted i årets løb, og dette i samarbejde med byens andre initiativer.

Foreningen finansieres i store træk af vores medlemmer, og pengene går som nævnt til de arrangementer og initiativer I kender fra byen, herunder Sankt Hans, Harmonikatræf, flagning rundt i byen, men også til julestjernerne, som efterhånden er blevet et vartegn for byen, m.fl.

Find os på Facebook her:fb icon 90x90


At blive medlem af borgerforeningen koster 100 kr. pr. husstand.

Foreningen af 2018:

Ole Fredegod, formand

Dorthe Linde Sørensen, næstformand

Jytte Birkeholm,kasserer

Svend Vad, bestyrelsesmedlem

Per Vad, bestyrelsesmedlem

Martin Bagger Svendsen, bestyrelsesmedlem

Charlotte Virring From, suppleant

Henriette Godsk-Hansen, suppleant