Naturstien - De tusinde Søer

Tæt på Biersted by langs med Banestien, ca 800 meter fra Haldagervej på vejen mod Aabybro ligger området De tusinde Søer – en skovbevokset mose, der over årene var blevet glemt og tilgroet og helt utilgængeligt.

De tusinde Søer har engang været fællesjord, hvor alle i Biersted kunne hente ler. Leret blev brugt til at lave stampede lergulve, eller man brugte leret til byggemateriale. Tidligere gravede man græstørvene(mønter) op til at lægge på tagryggen(mønningen). Området gik under navnet lergravene.

Senere blev det et sted, hvor børnefamilier og skolebørn tog hen for at fange vandhulsinsekter og fordybe sig i naturen. Om sommeren tørrede de fleste søer ud, modsat foråret, hvor der var masser af vand i hullerne, deraf navnet De tusinde Søer.
Over årene er De Tusinde Søer blevet så tilgroet, at man næsten ikke mere kunne komme ud til vandhullerne, og de små vandhuller trængte til at blive befriet, så lys og luft kunne hjælpe det biologiske liv her, især af hensyn til padder.
Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening samt Jammerbugt Kommune har i fællesskab gennemført et natursti projekt med henblik på at forbedre naturvilkårene for området.
Med anlæggelse af en sti med plankebroer over de våde områder, og med siddepladser hvor man kan nyde omgivelserne er naturområdet atter blevet tilgængeligt for Biersteds borgere og for turister og andre der færdes på Banestien.
Med færdiggørelsen af Naturstien De tusinde Søer, vil området forhåbentlig igen blive brugt både af de lokale borgere, men også af cykelturister, som vil gøre holdt her og gå en tur, nyde naturen og spise sin mad.

Til inspiration om hvad man kan være heldig at opleve, er der opsat informationsskilt ved indgangen til området og skilt med oplysning om og eksempler på dyr og fauna.

Projektet - De tusinde Søer

Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening har, i samarbejde med Jammerbugt Kommune, lavet en ny og spændende natursti på 500 meter i området De tusinde Søer. Stien slynger sig gennem det 2 hektar store område, med en flot anlagt plankebro over vandhullerne, og med træflis som underlag for stien på de mere tørre strækninger.

Planlægningen af sti-projektet startede i marts 2013, hvor der ved et fælles møde blev godkendt en skitse for stiens forløb, som også tog højde for, at en del af den skovbevoksede mose blev uberørt af færdsel, så rådyr og ræv fortsat har et område, der er fri for menneskers forstyrrelser.

I efteråret 2013 blev bevoksningen ryddet med motorsav og flishugger, der hvor stien skulle anlægges, med god hjælp fra kommunens beskæftigelsesafdeling og frivillige ildsjæle.
100 m3 træflis blev kørt ud med trillebør til de planlagte strækninger af dygtige folk fra kommunens nyttejob-ordning.

Efteråret 2014 startede arbejdet med plankebroen, der er lavet i douglas-brædder. Den består egentlig af flere bro-sektioner i forskellige længder, ca. 200 meter bro i alt. HedeDanmark A/S og en lokal tømrermester var entreprenør på opgaven.

Naturstien De tusinde Søer blev indviet lørdag den 28. marts 2015 med tale af Borgmester Mogens Gade, og med omkring 150 deltagere og øl og varme pølser.

Dette naturstiprojekt er finansieret af "Grønne Partnerskaber" som er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Biersted Landsbyråd, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune samt støttet af Spar Nord Fonden.

De samlede omkostninger ved projektet er på ca. 280.000kr.

Læs mere om projektet og indvielsen på DN Jammerbugts hjemmeside her.

Eller artiklen i Nordjyske her.

 

Fredag den 28. september 2012 var en stor dag for DN Jammerbugt.

Endelig efter mange års ansøgninger og aftaler med lodsejer samt kommune er det en stor glæde at Naturstien ved Biersted nu er officielt åbnet.
Borgmester Mogens Gade og DN bød velkommen til denne natursti, som giver et indblik i naturen langs med dyrkede marker, vandhul og moseområde.
Projektet er realiseret ved, at landmanden har stillet arealet, hvor der nu er natursti og vandhul, til rådighed.
Et flot eksempel på, at landbruget også kan bidrage til dyrelivets mangfoldighed, ved at etablere levende hegn, dyrkningsfrie bræmmer, læbælter, vandhuller og i dette tilfælde både en natursti og et nyetableret vandhul.
DN Jammerbugt siger mange tak til vores sponsorer og lodsejer Per Selvejer, som har gjort det muligt at realisere projektet.
Dette naturstiprojekt er finansieret af ”Grønne Partnerskaber”, som er et samarbejde mellem DN, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune.
Over 60 mennesker mødte op til indvielsen - dejligt at mange lokale borgere var interesseret i at gå på den nye Natursti ved Biersted.

Læs artikel i Nordjyske her.

Den grønne Kile består dels af området Bassinet og Biersted Parken med shelter, bålplads og frugttræer ved byens indkørsel ved Haldagervej, og dels af det bagved liggende Biersted Fælled, der er et aktivitets- og friluftsområde med shelters, grillhytte og friluftscene, asfaltbane og kælkebakke. Der er siddepladser med borde og bænke, og der er afsat plads til senere at etablere naturlegeplads og  aktivitetsområde til multisport.

Området følger og grænser op til Banestien mellem Biersted og Aabybro mod syd, og mod beboelsesområderne Enghaven og Uglevangen mod nord. 

Biersted Fælled er et rekreativt område med masser af friluftsaktiviteter, god plads til hyggeligt samvær og muligheder for at motionere. Desuden giver de store åbne arealer enestående muligheder for en lang række lege, spil, drageflyvning mv., som der i dag ikke er plads til andre steder i byen.    

Kilen
Den grønne Kile - kortskitse fra Lokalplan

     

Kælkebakken: Er placeret midt i og op mod den sydlige afgrænsning af området. Ideen med bakken er, at den skal være synlig i området, som en modpol til den flade mark, hvilket betyder den har fået en højde på ca. 6 meter. Den er udformet, så den henvender sig til flere aldersgrupper. Stisystemet er ført hen over bakken, og til den ene side af bakken er der lavet terrasser hvor man kan sidde. Skolen og motionister kan bruge den til bakkeløb, og endelig er den en vigtig facilitet som tilskuerpladser til den nærliggende scene. Desuden kan toppen evt. bruges i forbindelse med Sct.Hans fest og lignende - en bavneplads på toppen 

Shelters: Der er åbne hytter/shelters, afskærmede opholdspladser, hvor man kan søge ly i dårligt vejr og hvor Banestiens vandre- og cykelturister kan gøre ophold, af samme type som det allerede etablerede shelter i Biersted Parken. Shelters er placeret  i  den vestlige del af området nær den asfalterede plads/skøjtebane.

Asfaltbanen/skøjtebanen: I den vestlige ende af området, ved foden af kælkebakken, er der lavet et forsænket, asfalteret område med en ”vandtæt” kant, der skal kunne sikre at området kan overrisles med vand til skøjtebane om vinteren. Arealet, der er ca 300 m2, kan resten af året bruges til rulleskøjteløb, leg med modelbiler, trafikskole på opmalede gader og veje.  

Grillhytte: Der er opsat en grillhytte på 6 meter i diameter, med spidstag, røghat og siddepladser indvendig langs væggen. Hytten er opføret i naturmaterialer og placeres på et befæstet grusareal. I grillhytten findes en en permanent grill, af type som Skov- og Naturstyrelsens, til fri anvendelse. Grillhytten er placeret midt i området i nærheden af kælkebakken og scenen.

 ScenenScenen er placeret ved foden af kælkebakken mod øst, så skrænterne kan bruges som siddepladser for tilskuere. Scenen er opbygget på en cirkulær, flad og ca. en meter høj forhøjning i arealet, belagt med sten/fliser og trapper på forsiden.  Scenen er opbygges i naturmaterialer, så  den visuelt passer godt sammen med grillhytten.

Borde/Bænke: 4-6 sæt er placeret spredt på arealet – af samme type som anvendt i Biersted Parken. De er anbragt på fliser eller befæstet grusareal. 

Stisystemet
:
 Stierne gennem Biersted Fælled er belagt med grus, og de strækker sig gennem hele området fra Haldagervej i øst til Højbakken mod vest. En del af stien går op over kælkebakken, så der er gode muligheder for at motionere. 

Beplantning: Den oprindelige randbeplantning og beplantning inde i området er opretholdt. Området er endvidere tilplante med mindre trægrupper ved siddepladser, grillhytte, shelters og asfaltpladsen, kombineret med forskellige buskbeplantninger.