Fredag den 28. september 2012 var en stor dag for DN Jammerbugt.

Endelig efter mange års ansøgninger og aftaler med lodsejer samt kommune er det en stor glæde at Naturstien ved Biersted nu er officielt åbnet.
Borgmester Mogens Gade og DN bød velkommen til denne natursti, som giver et indblik i naturen langs med dyrkede marker, vandhul og moseområde.
Projektet er realiseret ved, at landmanden har stillet arealet, hvor der nu er natursti og vandhul, til rådighed.
Et flot eksempel på, at landbruget også kan bidrage til dyrelivets mangfoldighed, ved at etablere levende hegn, dyrkningsfrie bræmmer, læbælter, vandhuller og i dette tilfælde både en natursti og et nyetableret vandhul.
DN Jammerbugt siger mange tak til vores sponsorer og lodsejer Per Selvejer, som har gjort det muligt at realisere projektet.
Dette naturstiprojekt er finansieret af ”Grønne Partnerskaber”, som er et samarbejde mellem DN, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune.
Over 60 mennesker mødte op til indvielsen - dejligt at mange lokale borgere var interesseret i at gå på den nye Natursti ved Biersted.

Læs artikel i Nordjyske her.